Campanya de publicitat amb les bosses de farmàcia Farma Gallery Manresa.